STT Tên thủ tục
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Công an quận, huyện
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Công an quận, huyện
Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Công an quận, huyện
Thủ tục đăng ký thêm con dấu tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội – Công an TP.Hồ Chí Minh
Thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội – Công an TP.Hồ Chí Minh
Thủ tục đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội – Công an TP.Hồ Chí Minh
Thủ tục đăng ký mẫu con dấu mới tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội – Công an TP.Hồ Chí Minh
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội – Công an TP.Hồ Chí Minh
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội – Công an TP.Hồ Chí Minh
Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội – Công an TP.Hồ Chí Minh
Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, xã hội - Công an TP.Hồ Chí Minh
Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân tại Công an quận, huyện
Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an quận, huyện
Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an quận, huyện
Cấp lại thẻ Căn cước công dân tại Công an quận, huyện
Đổi thẻ Căn cước công dân tại Công an quận, huyện
Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an quận, huyện
Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công an quận, huyện
Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân
Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Cấp lại thẻ Căn cước công dân
Đổi thẻ Căn cước công dân
Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Thủ tục trình báo mất hộ chiếu
Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an quận, huyện
Thủ tục đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an quận, huyện
Thủ tục đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an quận, huyện
Thủ tục đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an quận, huyện

Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh

Cải cách hành chính

Khai báo, tiếp nhận và quản lý thông tin tạm trú của người nước ngoài trên địa bàn TP.HCM trên Trang thông tin điện tử Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP (25/09/2017)

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Công an về cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực xuất nhập cảnh và triển khai thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28/12/2016 của Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã triển khai hệ thống khai báo, tiếp nhận và quản lý thông tin tạm trú của người nước ngoài trên địa bàn TP.HCM trên Trang thông tin điện tử Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP (https://hochiminh.xuatnhapcanh.gov.vn)

To Top