Công an Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc hệ thống tổ chức của lực lượng Công an nhân dân, có trách nhiệm tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; chủ trì và thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; trực tiếp đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức xây dựng lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã dẫn đến sự thành lập chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đồng thời cũng chính thức khai sinh ra lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Tại Nam bộ, vấn đề thành lập một lực lượng vũ trang chuyên trách bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng đã được Xứ ủy Nam bộ đặt ra ngay từ những ngày trực tiếp chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Xứ ủy thống nhất đặt tên cho lực lượng vũ trang mới mẻ này là Quốc gia Tự vệ Cuộc, và xem đó là một trong những thành phần trọng yếu của chính quyền dân chủ nhân dân ở Nam bộ sau khi được thành lập.
 
 
Họ và tên: Lê Đông Phong           - Sinh năm: 1960
Quê quán:  Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Cấp bậc: Trung tướng
Chức vụ hiện nay:  Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy CATP, Giám đốc CATP

 

 

Họ và tên: Phan Anh Minh           - Sinh năm: 1959
Quê quán: Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Cấp bậc: Thiếu tướng
Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy CATP, Phó Giám đốc CATP
 
Họ và tên: Đào Công Danh           -Sinh năm: 1958
Quê quán: Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
Cấp bậc: Thiếu tướng
Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy CATP, Phó Giám đốc CATP
 
Họ và tên: Trần Đức Tài           -Sinh năm: 1964
Quê quán: Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Cấp bậc: Thiếu tướng
Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy CATP, Phó Giám đốc CATP
 
Họ và tên: Đinh Thanh Nhàn           -Sinh năm: 1968
Quê quán: Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Cấp bậc: Đại tá
Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy CATP, Phó Giám đốc CATP
 

  Họ và tên: Phạm Ngọc Khương           -Sinh năm: 1959
  Quê quán: Huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
  Cấp bậc: Đại tá
  Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy CATP, Phó Giám đốc CATP

 

  Họ và tên: Cao Đăng Hưng          -Sinh năm: 1966
  Quê quán: Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
  Cấp bậc: Đại tá
  Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc CATP

 

  Họ và tên: Đoàn Văn Chón          -Sinh năm: 1959
  Quê quán: Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
  Cấp bậc: Đại tá
  Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc CATP

 

  Họ và tên: Dương Văn Phóng          -Sinh năm: 1960
  Quê quán: Huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
  Cấp bậc: Đại tá
  Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc CATP

 

  Họ và tên: Nguyễn Thanh Hưởng          -Sinh năm: 1971
  Quê quán: Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
  Cấp bậc: Đại tá
  Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc CATP

 

  Họ và tên: Nguyễn Sỹ Quang          -Sinh năm: 1970
  Quê quán: huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
  Cấp bậc: Đại tá
  Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc CATP

                                    

 

 

 

 

Thành tích

Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân Chương Hồ Chí Minh cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh năm 1985
Chủ tịch Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam tặng Huân Chương Quân Công Giải Phóng hạng I cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ
Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân Chương Quân Công hạng I cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh năm 1996
Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân Chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng I cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh năm 2005
Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân Chương Lao Động hạng I cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh năm 2005

 

To Top