Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

(Đính kèm file Nghị quyết)

Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh

To Top