Hướng dẫn người dân tố giác, tin báo về tội phạm

Căn cứ quy định Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 Công an Thành phố hướng dẫn người dân tố giác, tin báo về tội phạm theo các bước sau:

Bước 1: Người dân cần hiểu về khái niệm tố giác tội phạm và tin báo về tội phạm

- Tố giác về tội phạm: Là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền.

-  Tin báo về tội phạm: Là thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo với cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin về tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng.

Bước 2: Người dân cần hiểu quyền tố giác, tin báo về tội phạm của minh với với cơ quan chức năng

Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khi phát hiện hành vi hoặc vụ việc có dấu hiệu tội phạm điều có thể đến cơ quan, tổ chức nơi gần nhất để tố giác, báo tin. Cơ quan tổ chức này có trách nhiệm tiếp nhận thông tin do tổ chức, cá nhân đến báo, không được từ chối tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và chuyển ngay đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Bước 3: Xác định cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm

 - Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, gồm:

+ Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát ;

+ Cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

+ Trong Công an Thành phố người dân có thể tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an xã, phường, thị trấn; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận, huyện; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát ma túy, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố). Trong trường hợp người tố giác xác định được vụ việc thuộc lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy... thì có thể trực tiếp tố giác, tin báo về tội phạm với các đơn vị tương ứng, tránh mất thời gian khi đơn vị khác tiếp nhận sau đó chuyển đến đơn vị chuyên trách thụ lý, giải quyết.

Bước 4: Lựa chọn hình thức và tiến hành tố giác, tin báo về tội phạm

Tổ chức cá nhân tố giác, tin báo về tội phạm có thể bằng lời (trực tiếp đến tố giác hoặc tố giác qua điện thoại) hoặc bằng văn bản (trực tiếp đến cơ quan tổ chức tố giác hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bưu chính).

Bước 5: Theo dõi kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

Tổ chức, cá nhân tố giác, tin báo về tội phạm có quyền yêu cầu, đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm về những vấn đề liên quan đến việc giải quyết tố giác tin báo về tội phạm; cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong phạm vi trách nhiệm của mình có văn bản trả lời nội dung yêu cầu, đề nghị của họ, trường hợp không đồng ý yêu cầu, đề nghị thì nêu rõ lý do.

Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh

To Top