Thủ tục sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an quận, huyện

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị sang tên di chuyển tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trụ sở Công an quận, huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đăng ký xe của Công an quận, huyện.

- Cán bộ tiếp nhận

+ Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, tiếp nhận hai giấy khai sang tên, di chuyển và hồ sơ sang tên, di chuyển.
+ Thu hồi biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe.
+ Đối chiếu kỹ giữa giấy chứng nhận đăng ký xe với chứng từ chuyển nhượng xe.
+ Bổ sung nội dung thay đổi xe sang tên, di chuyển vào máy vi tính, in 02 Phiếu sang tên di chuyển và giấy đăng ký xe tạm thời (nếu chủ xe có yêu cầu).
+ Cắt góc vào phía trên bên phải, mặt trước giấy chứng nhận đăng ký xe.
+ Niêm phong hồ sơ gốc có đóng dấu giáp lai. Riêng phiếu sang tên di chuyển, giấy khai sang tên di chuyển, giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng xe ghim vào phía ngoài túi đựng hồ sơ đã được niêm phong.

Bước 3: Trả phiếu sang tên, di chuyển, giấy khai sang tên di chuyển kèm theo hồ sơ gốc cho chủ xe và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời, hướng dẫn chủ xe dán biển số tạm thời theo quy định (nếu có).

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an quận, huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đăng ký xe của Công an quận, huyện.

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ 02 Giấy khai sang tên di chuyển xe (theo mẫu),.
+ Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe.
+ Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.
+ Giấy tờ của người mua, được điều chuyển, cho, tặng xe.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Xe đã được đăng ký tại Công an quận, huyện, nay sang tên di chuyển cho chủ mới ở tỉnh khác.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an quận, huyện được giải quyết phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp hồ sơ xe sang tên di chuyển cho chủ xe.

h) Lệ phí: Không thu lệ phí

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai sang tên di chuyển xe (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an)

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
- Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.
 

(Đính kèm mẫu tờ khai)

Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh

To Top