Chế tài xử lý đối với hành vi tụ tập đông người trái pháp luật
27/06/2018

Trong thời gian vừa qua, lợi dụng việc tranh luận, góp ý dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, thông qua Luật An ninh mạng tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, các tổ chức phản động, đối tượng cực đoan chống đối trong và ngoài nước đã kích động, kêu gọi, tổ chức tụ tập, biểu tình, gây rối an ninh trật tự trên nhiều địa bàn tỉnh, thành phố trong cả nước. Vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác, không mắc mưu các thế lực xấu, vi phạm pháp luật, tiếp tay các thế lực xấu chống phá, tránh để lòng yêu nước của mình bị lợi dụng ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trái phép, cố tình vi phạm, không chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ hoặc có hành vi chống đối, gây rối trật tự công cộng hoặc xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người khác, xâm phạm tài sản của Nhà nước, tổ chức, cá nhân hoặc không chấp hành hình thức xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật thì tùy thuộc mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về các hành vi tương ứng và bồi thường thiệt hại gây ra (nếu có) theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Một số trường hợp cụ thể như sau:

- Nếu có hành vi gây mất trật tự ở rạp hát, rạp chiếu phim, nhà văn hóa, câu lạc bộ, nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, lễ hội, triển lãm, hội chợ, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư, trường học, bệnh viện, nhà ga, bến tàu, bến xe, trên đường phố, ở khu vực cửa khẩu, cảng hoặc ở nơi công cộng khác thì bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng theo khoản 1 điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

- Trong trường hợp tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng thì bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đồng theo khoản 2 điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

- Trong các trường hợp thực hiện một trong các hành vi: Tàng trữ, cất giấu trong người, đồ vật, phương tiện giao thông các loại dao, búa, các loại công cụ, phương tiện khác thường dùng trong lao động, sinh hoạt hàng ngày nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác; lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng; xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe của người khác; lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, kích động người khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức; tập trung đông người trái pháp luật tại nơi công cộng hoặc các địa điểm, khu vực cấm; viết, phát tán, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân; thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng theo khoản 3 điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

- Trong trường hợp gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ thì bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng theo khoản 4 điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

- Ở mức độ cao hơn, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị xử lý hành sự về các tội gây rối trật trật tự công cộng (Điều 318); tội chống người thi hành công vụ (Điều 330); tội cố ý gây thương tích (Điều 134); tội giết người (Điều 123); tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (Điều 178); tội bạo loạn (Điều 112); tội phá rối an ninh (Điều 118); tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân (Điều 113) theo quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015.

Quản lý đất nước bằng pháp luật được đặt ra như một yêu cầu khách quan. Pháp luật là những chuẩn mực chung, bắt buộc đối với mọi người. Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là lối sống lành mạnh, thể hiện một trình độ văn minh, là lối sống có văn hóa, có kỷ cương, trách nhiệm.

Quyền biểu tình được quy định tại Điều 25 Hiến pháp Việt Nam năm 2013: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình”. Mặc dù hiện nay Nhà nước ta chưa ban hành Luật biểu tình nhưng Chính phủ đã có Nghị định số 38/2005 ngày 18/3/2005 quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng và Bộ Công an có Thông tư số 09/2005 ngày 05/9/2005 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2005 để điều chỉnh các nội dung liên quan tụ tập đông người ở nơi công cộng:

Công dân được quyền tụ tập đông người nhưng phải đăng ký theo đúng quy định của pháp luật. Điều 7 Nghị định 38/2005/NĐ-CP có quy định về tập trung đông người ở nơi công cộng: Việc tập trung đông người ở nơi công cộng phải đăng ký trước với Ủy ban nhân dân có thẩm quyền nơi diễn ra các hoạt động đó và phải thực hiện đúng nội dung đã đăng ký.

Tại Điều 5 Nghị định số 38/2005/NĐ-CP quy định các hành vi bị nghiêm cấm:

1. Lợi dụng các quyền tự do dân chủ của công dân để thực hiện hoặc lôi kéo, kích động, mua chuộc, cưỡng ép người khác tập trung đông người nhằm gây rối trật tự công cộng hoặc để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

2. Tập trung đông người trái với quy định của pháp luật ở lòng đường, vỉa hè, trước trụ sở cơ quan, tổ chức, tại khu vực đang diễn ra các hội nghị quốc tế, kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân hoặc các hoạt động chính trị quan trọng khác của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội hoặc nơi công cộng khác.

3. Tiến hành các hoạt động quy định tại Điều 7 Nghị định này mà không được phép của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền.

4. Gây cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, của cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội hoặc cản trở, chống người thi hành công vụ.

5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để dung túng, bao che hoặc xử lý không nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng.

6. Các hành vi khác gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng, cuộc sống bình thường của nhân dân hoặc trái với thuần phong mỹ tục, nếp sống văn minh nơi công cộng.

Điều này được hướng dẫn bởi Mục 2 Thông tư 09/2005/TT-BCA: Các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 38 bao gồm:

2.1. Lợi dụng các quyền tự do dân chủ của công dân để thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc lôi kéo, xúi giục, kích động, mua chuộc, lừa bịp, cưỡng ép, cổ vũ người khác tiến hành các hoạt động tập trung đông người trái phép, gây rối trật tự công cộng hoặc để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

2.2. Thuê, nhận làm thuê hoặc giúp sức cho người khác thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng.

2.3. Tập trung đông người trái với quy định của pháp luật ở nơi công cộng, trước trụ sở cơ quan, tổ chức hoặc tại khu vực đang diễn ra các hội nghị quốc tế, kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các hoạt động chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội.

2.4. Tiến hành các hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng theo quy định của Nghị định số 38 và hướng dẫn tại Thông tư này mà không được phép của Ủy ban nhân dân có thẩm quyền.

2.5. Gây cản trở hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, của cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và địa phương; gây cản trở hoặc làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

2.6. Gây rối trật tự công cộng hoặc có các hành vi khác gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và cuộc sống bình thường của nhân dân, trái với thuần phong mỹ tục, nếp sống văn minh nơi công cộng, gây mất vệ sinh môi trường.

2.7. Mang theo băng, cờ, biểu ngữ dưới mọi hình thức nhằm chống đối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc mang theo vũ khí, vật liệu nổ, chất độc hại, chất dễ cháy, chất kích thích hoặc các đồ vật khác có thể gây ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khỏe của người khác, đến tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân khác trong khi tiến hành các hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng.

2.8. Không chấp hành các quy định về khu vực cấm, khu vực bảo vệ và sự hướng dẫn của người có trách nhiệm giải quyết vụ việc có liên quan; cản trở, chống người thi hành công vụ; có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người khác, xâm phạm tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân hoặc có hành vi quá khích khác như: la hét, chửi bới, đập phá; lăng mạ, đe dọa hành hung người khác.

2.9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc nhiệm vụ được giao để dung túng, bao che, ngăn cản hoặc xử lý không nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự công cộng.

Phòng Pháp chế CATP

File đính kèm: 09_2005_TT-BCA_ huong dan ND38.doc

Các tin đã đưa:

Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh

To Top