Thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển Nguyện vọng 1 vào các Trường Công an nhân dân
07/08/2015

Thời hạn cuối cùng để thí sinh nộp, rút Giấy chứng nhận kết quả thi là ngày 12/8/2015 (thay vì trước ngày 10/8/2015 theo thông báo trước đây). Công an Thành phố Hồ Chí Minh không giải quyết các trường hợp nộp, rút Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển Nguyện vọng 1 sau thời gian nêu trên.

Đối với các thí sinh đang chờ phúc khảo kết quả điểm thi, đề nghị thí sinh vẫn nộp Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển Nguyện vọng 1. Sau khi có kết quả phúc khảo, đề nghị thí sinh nộp lại kết quả phúc khảo cho Công an Quận – Huyện nơi sơ tuyển để gửi về các Trường Công an nhân dân./.

Hội đồng tuyển sinh Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Các tin đã đưa:

Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh

To Top