Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ chiến sỹ làm công tác dân vận
25/10/2018

Nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết và quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước, Ngành về công tác dân vận trong lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới; ngày 23/10/2018, tại trụ sở Học viện cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Lớp Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh năm 2018” cho hơn 520 cán bộ chiến sĩ đang trực tiếp hoặc gián tiếp làm công tác dân vận.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên được hướng dẫn các nội dung: Công tác dân vận của Đảng (những chủ trương, quan điểm mới); công tác dân vận của lực lượng Công an trong tình hình mới; công tác dân vận đối với đồng bào tôn giáo và công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số; phương pháp vận động, giao tiếp, ứng xử với Nhân dân trong xử lý các tình huống (điểm nóng) phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó, nâng cao nhận thức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ làm công tác dân vận trong lực lượng Công an thành phố; thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác dân vận, Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 ngày 01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng CAND trong tình hình mới”.

Đại tá Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai giảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, đồng chí Đại tá Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc CATP khẳng định: Sức mạnh của Công an nhân dân bắt nguồn từ sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân, trong đó phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những nội dung quan trọng của “Biện pháp vận động quần chúng”, là biện pháp cơ bản, chiến lược quan trọng của ngành Công an. Làm tốt công tác vận động quần chúng là điều kiện cơ bản để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực an ninh trật tự. Qua lớp bồi dưỡng, cán bộ chiến sỹ sẽ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác dân vận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thắt chặt mối quan hệ giữa Công an với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Các tin đã đưa:

Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh

To Top