Cụm thi đua số 1 ký kết Giao ước thi đua năm 2018
02/03/2018

Ngày 01/3/2018, tại Công an TP Cần Thơ (đơn vị Cụm trưởng), Cụm thi đua số 1- Bộ Công an tổ chức Hội nghị ký Giao ước thi đua năm 2018.

Tham dự Hội nghị có đại diện Cục Công tác chính trị, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; Ban Thi đua khen thưởng TP Cần Thơ; lãnh đạo Công an 05 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1, gồm: Công an TP Cần Thơ; Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an TP Hải Phòng và Công an TP Đà Nẵng.

Đại biểu trong Cụm thi đua số 1 ký Giao ước thi đua năm 2018.

Tại Hội nghị, các đơn vị thống nhất tiếp tục đổi mới, phát triển sâu rộng, mạnh mẽ các nội dung Giao ước thi đua trong thời gian tới. Cụ thể, Hội nghị thông qua nội dung Giao ước thi đua năm 2018 với các nội dung trọng tâm như: Thực hiện có hiệu quả “Năm công tác cán bộ”; đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đi đôi với điều chỉnh, bố trí lại lực lượng, tinh giản biên chế. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn  chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh đó, các đại biểu trong Cụm thi đua số 1 cũng nhất trí, phong trào thi đua cần được triển khai một cách sáng tạo và hiệu quả nhằm tôn vinh các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Cụm thi đua số 1 nói chung và từng đơn vị thành viên nói riêng.

CTTĐT Báo BCA

Các tin đã đưa:

Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh

To Top