Đảng ủy CATP Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp thứ ba "Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh" năm 2018
09/11/2018

Với mục đích bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ đoàn viên, thanh niên trong lực lượng CATP; sáng ngày 07/11/2018, Đảng ủy CATP Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng lớp thứ ba “Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh” năm 2018 cho hơn 150 đồng chí là đoàn viên thanh niên các đơn vị thuộc CATP.

Các học viên tham gia lớp học bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng (từ ngày 07/11/2018 đến 13/11/2018), các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiệp vụ công tác Đoàn và vai trò trách nhiệm của Đoàn viên trong tình hình mới và nghe báo cáo chuyên đề thực hiện chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ”.

Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Trưởng Phòng Công tác Đảng

và Công tác Chính trị CATP phát biểu tại Lễ khai giảng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị CATP nhấn mạnh: Đảng ta luôn coi trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng để nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là nâng cao trình độ lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ. Việc bồi dưỡng lý luận chính trị góp phần củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin của đoàn viên thanh niên vào sự lãnh đạo của Đảng, của Ngành, vào sự thắng lợi của công cuộc đổi mới; đồng thời việc bồi dưỡng học tập nhằm nâng cao trình độ và nhận thức, khả năng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đề cao tinh thần trách nhiệm và không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của đoàn viên thanh niên để sớm được đứng vào hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị CATP

Các tin đã đưa:

Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh

To Top