Hội thảo khoa học về công tác giáo dục cải tạo phạm nhân
11/01/2018

Ngày 10/01/2018, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác giáo dục cải tạo phạm nhân cải tạo kém và tái hoà nhập cộng đồng cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù”.

Những năm qua, công tác giáo dục cải tạo phạm nhân nói chung, công tác chuẩn bị tái hoà nhập cộng đồng cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, đặc biệt là công tác giáo dục phạm nhân vi phạm nội quy, cải tạo kém ở các cơ sở giam giữ thuộc Bộ Công an đạt được kết quả tích cực, đa số phạm nhân khi vào trại chấp hành án qua giáo dục, học tập, cải tạo đã có chuyển biến, ăn năn hối lỗi. Kết quả, trong thời gian qua, công tác giáo dục cải tạo số phạm nhân cải tạo kém đã đạt được những kết quả rất tích cực, số phạm nhân cải tạo kém hàng năm giảm, số phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời gian tái phạm tỷ lệ thấp; đã có nhiều mô hình, gương điển hình về công tác tái hoá nhập cộng đồng, từ đó, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự.

Quang cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo các đại biểu đã cùng đánh giá thực trạng, trao đổi kinh nghiệm và nêu lên các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải tạo phạm nhân cải tạo kém; công tác thực hiện các điều kiện đảm bảo tái hoà nhập cộng đồng cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù cùng sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương trong công tác này. Từ đó, tham mưu Bộ Công an đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Quốc hội sửa đổi bổ sung, ban hành các văn bản, quy phạm pháp luật hướng dẫn...

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp khẳng định những kết quả đạt được của các đơn vị trong thời gian qua; trong đó, đã chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm nội quy trại giam, hạn chế, giảm tỉ lệ phạm nhân cải tạo kém; thực hiện các điều kiện đảm bảo cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng được tiếp thu những tri thức, kỹ năng cần thiết để trở về gia đình, địa phương. Kết quả đánh giá chấp hành án của phạm nhân đảm bảo chính xác, khách quan; tăng cường đầu tư nâng cấp các cơ sở giam giữ đã xuống cấp, đặc biệt là nhà giam riêng, buồng kỷ luật và các điều kiện khác để làm tốt công tác quản lí, giáo dục, cải tạo; đã đẩy mạnh các dự án dạy nghề, tạo điều kiện cho phạm nhân có khả năng phát huy được nghề đã được học trong trại giam, để vận dụng sau khi chấp hành án xong.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý cũng nhấn mạnh việc cần tăng cường cơ chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng có liên quan trong việc giáo dục đối tượng cá biệt; rà soát, bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách để tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù được học tập, đào tạo nghề, có chính sách phối hợp với các doanh nghiệp để tạo điều kiện về công việc cho họ ổn định cuộc sống...

Theo Cổng TTĐT BCA

Các tin đã đưa:

Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh

To Top