Tổng Cục chính trị Công an nhân dân - Bộ Công an tổ chức giao ban công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân 9 tháng đầu năm 2017 Cụm thi đua số 1
11/09/2017

Sáng ngày 11/9/2017, tại trụ sở Công an thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Cục chính trị Công an nhân dân - Bộ Công an tổ chức giao ban công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân 9 tháng đầu năm 2017 Cụm thi đua số 1 (Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Đà Nẵng, Công an thành phố Hải Phòng, Công an thành phố Cần Thơ) do đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Nam - Phó Tổng cục Trưởng phụ trách Tổng cục III chủ trì. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo buổi giao ban.

Đại tá Nguyễn Hải Trung - Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục III báo cáo tại buổi giao ban.

Tại buổi giao ban, đồng chí Đại tá Nguyễn Hải Trung - Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục III báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân 9 tháng đầu năm 2017 của Công an các thành phố thuộc Cụm thi đua số 1. Theo đó, Đảng ủy, lãnh đạo Công an các thành phố đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân; đã chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 17/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân (giai đoạn 2016-2020); tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thị 07/CT-BCA-X11 ngày 26/10/2016, Kế hoạch số 337/KH ngày 19/12/2016 của Bộ Công an về tổ chức thực hiện cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" gắn với khẩu hiệu hành động "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" và phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2017.

Qua tổng kết các đợt thi đua trong 9 tháng đầu năm 2017, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp lãnh đạo ghi nhận, biểu dương khen thưởng (CATP Hà Nội có 924 lượt tập thể, 4.807 lượt cá nhân; CATP Hồ Chí Minh có 1.566 lượt tập thể, 2.678 lượt cá nhân; CATP Hải Phòng có 470 lượt tập thể, 918 lượt cá nhân, CATP Đà Nẵng có 242 lượt tập thể, 161 lượt cá nhân; CATP Cần Thơ có 297 lượt tập thể, 512 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng).

Toàn cảnh buổi giao ban.

Công an các thành phố đã duy trì Trang thông tin điện tử, phối hợp cơ quan báo chí, đài Phát thanh truyền hình địa phương và kênh Truyền hình ANTV xây dựng chuyên mục tuyên truyền về an ninh trật tự, đưa nhiều tin, bài, hình ảnh, phóng sự về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân và cổ vũ phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", phong trào "Toàn dân bảo vệ Tổ quốc" ở địa phương.

Công an các thành phố đã phối hợp với các Học viện, Trường Công an nhân dân và Trường Chính trị của địa phương tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cho cán bộ chiến sỹ bảo đảm nâng cao trình độ nghiệp vụ cũng như lý luận chính trị, phục vụ yêu cầu công tác của đơn vị.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân 9 tháng đầu năm 2017 của các đơn vị trong Cụm thi đua số 1. Khẳng định công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân là lĩnh vực rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân trước mắt cũng như lâu dài. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống yêu nước cho cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sỹ bản lĩnh, nhân văn, tuyệt đối trung thành, tận tụy với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng xả thân vì nhiệm vụ; tập trung nghiên cứu xây dựng Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả" theo yêu cầu của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ./.

Phòng Tham mưu CATP

Các tin đã đưa:

Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh

To Top