Bộ Công an cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới từ ngày 01/7/2022


Ngày đăng: 07/06/2022

Ngày 01/7/2022, Bộ Công an sẽ bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới. Vì vậy, từ nay đến ngày 01/7/2022, Bộ Công an chỉ cấp hộ chiếu mẫu cũ cho công dân trong trường hợp cần thiết, cấp bách.

Trong trường hợp chưa cần thiết, đề nghị người dân đến cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nộp hồ sơ cấp hộ chiếu kể từ ngày 01/7/2022.

Theo Cổng Thông tin điện tử về xuất nhập cảnh Việt Nam

Các tin đã đưa:
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top