Công an Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023


Ngày đăng: 11/02/2023

Sáng ngày 10/02/2023, tại trụ sở Công an Thành phố, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an Thành phố, chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an Thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố và Phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ Thành phố và hơn 170 đại biểu là đại diện lãnh đạo, Chỉ huy Đội Tham mưu (Tổng hợp), cán bộ thực hiện công tác tham mưu cải cách hành chính của các đơn vị trực thuộc Công an Thành phố, Công an thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Công an Thành phố.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Giám đốc Công an Thành phố nhấn mạnh, trong thời gian vừa qua, công tác cải cách hành chính đã và đang được Chính phủ,  Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Quán triệt tinh thần đó, trong năm 2022, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an Thành phố đã thể hiện sự quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cải cách hành chính. Qua đó, công tác cải cách hành chính trong Công an Thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố đánh giá cao. Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Công an Thành phố trong công tác cải cách hành chính năm 2022, ngày 04/11/2022, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân, theo đó kết quả Chỉ số cải cách hành chính của Công an Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Công an đánh giá đạt 96,23 điểm, xếp loại Xuất sắc, đứng thứ 02/63 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đ/c Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bên cạnh đó, tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác cải cách hành chính năm 2022 trên tất cả các lĩnh vực, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và tham luận của một số Công an đơn vị, địa phương. Một số kết quả nổi bật trong năm 2022 như: Tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị lãnh đạo Bộ Công an thành lập tổ chức mới và điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Công an các đơn vị, địa phương; triển khai có hiệu quả Đề án 06, đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra; tổ chức triển khai có hiệu quả Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày”; tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính; triển khai rà soát, xây dựng và công bố lại 167 thủ tục hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự và 154 thủ tục hành chính trong nội bộ phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; triển khai đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Bộ Công an; Hoàn thành xây dựng và triển khai nhân rộng mô hình hệ thống “Đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức quét mã QR” và “Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính bằng hình thức quét mã QR”; Hoàn thành triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân tại Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Bình Tân, Tân phú theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố;…

Định hướng trong năm 2023, Công an Thành phố tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau: Thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu về cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch đã triển khai; Tiếp tục triển khai Đề án 06, các dịch vụ công trực tuyến và công tác số hóa hồ sơ, tài liệu; Tập trung triển khai rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính trong nội bộ; Tiếp tục thực hiện công tác đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính; Thường xuyên rà soát, hoàn thành xây dựng các quy trình ISO trong lĩnh vực an ninh, trật tự và trong nội bộ cho phù hợp với quy định và thực tiễn công tác; Thực hiện tốt việc kiểm tra cải cách hành chính tại Công an các đơn vị, địa phương; tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính theo quy định của Bộ Công an; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính; Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong thực hiện công tác cải cách hành chính, khắc phục hạn chế và nhân rộng những điển hình tiên tiến, những mô hình, giải pháp hay góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác đối với người dân, doanh nghiệp và trong nội bộ…

Đ/c Trần Đức Tài - Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị đã công bố Quyết định của Giám đốc Công an Thành phố về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022, theo đó năm 2022 có 11 đơn vị xếp loại xuất sắc, 40 đơn vị xếp loại tốt, 06 đơn vị xếp loại khá. Căn cứ kết quả đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính, Giám đốc Công an Thành phố đã trao Giấy khen cho 21 tập thể và 19 cá nhân có thành tích cao trong công tác cải cách hành chính năm 2022. Đồng thời, tại Hội nghị đồng chí Giám đốc Công an Thành phố cũng đã trao Giấy khen cho 03 tập thể/nhóm tác giả, 03 cá nhân thuộc Công an Thành phố đã đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân” năm 2022

Kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an Thành phố nêu rõ theo chỉ đạo của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân Thành phố, công tác cải cách hành chính năm 2023 sẽ thực hiện nhiều giải pháp đột phá, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, trong đó nhiệm vụ số hóa hồ sơ, tài liệu, thực hiện Đề án 06, triển khai và áp dụng dịch vụ công trực tuyến là điểm nhấn, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực rất lớn cho cơ quan quản lý nhà nước và người dân, doanh nghiệp; do đó, nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới là rất khó khăn, nặng nề. Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2023, góp phần duy trì vị trí xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cũng như nâng cao sự hài lòng, niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của lực lượng Công an Thành phố, đồng chí Giám đốc Công an Thành phố yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong các lĩnh vực cải cách hành chính. Với những kinh nghiệm, thành tích đã đạt được trong công tác cải cách hành chính những năm qua, đồng chí Giám đốc Công an Thành phố bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn Cấp ủy, lãnh đạo, Chỉ huy và mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an Thành phố tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời chủ động nghiên cứu, xây dựng và nhân rộng các mô hình, giải pháp hay, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ cải cách hành chính”.

Một số tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị

 

 

 

Phòng Tham mưu

Các tin đã đưa:
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top