Công an Thành phố phát động cao điểm đợt 3 cấp căn cước công dân gắn chip trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


Ngày đăng: 15/07/2022

Ngày 15/7/2022, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tiến độ thực hiện Đề án 06 và phát động triển khai cao điểm đợt 3 cấp căn cước công dân gắn chip. Tại điểm cầu Công an Thành phố có sự tham dự của đồng chí Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an Thành phố chủ trì Hội nghị; Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ. Tại điểm cầu Công an các địa phương có sự tham dự của đại diện Ban Chỉ huy Công an 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức, đại diện Công an phường xã, thị trấn trực thuộc.

Tại Hội nghị, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác làm sạch dữ liệu, cấp căn cước công dân gắn chip và dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, Công an Thành phố đã tiếp nhận và giải quyết trên 332.000 hồ sơ (chiếm hơn 42% tổng số hồ sơ tiếp nhận) qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Riêng đối với lĩnh vực đăng ký xe, từ ngày 21/5/2022, Công an Thành phố đã triển khai thực hiện Thông tư 15, 16/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an về lĩnh vực đăng ký xe; qua đó đã tiếp nhận và trên 8.400 (chiếm hơn 41% tổng số hồ sơ tiếp nhận) hồ sơ trực tuyến đăng ký xe mô tô và ô tô.  Về công tác tiếp nhận và trả thẻ căn cước công dân gắn chip, tính đến nay Công an Thành phố đã tiếp nhận và trả hơn 4.600.000 thẻ, đang phân loại để trả cho công dân hơn 44.200 thẻ, hiện còn hơn 12.400 thẻ chưa trả đến công dân. Lý giải về số lượng thẻ tồn này, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết do nhiều trường hợp người dân tạm trú hiện vắng mặt tại địa phương, không rõ nơi ở hiện nay nên Công an địa phương gặp khó khăn trong việc liên hệ để trả thẻ cho công dân.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc chỉ đạo tại Hội nghị

Nhằm tiếp tục tổ chức triển khai cấp căn cước công dân gắn chip cho toàn bộ công dân trong độ tuổi chưa được cấp căn cước công dân trên địa bàn Thành phố, đồng thời tiếp tục làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo “Đúng, đủ, sạch, sống” gắn với công tác quản lý cư trú, bổ sung dữ liệu công dân còn thiếu theo quy định của Luật căn cước công dân, Luật Cư trú và số hóa hồ sơ cư trú; Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cao điểm đợt 3 cấp căn cước công dân gắn chip trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 15/7 - 31/8/2022. Yêu cầu đặt ra trong cao điểm đợt này là đảm bảo thực hiện việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip theo đúng quy định của pháp luật, đúng đối tượng, thời gian, phương án đề ra; quá trình triển khai thực hiện phải đồng bộ, khẩn trương từ Thành phố đến cấp xã, giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể; Công an 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức phải xây dựng phương án, giải pháp, lộ trình, thời gian thực hiện rõ ràng, cụ thể, phù hợp với đặc thù, đặc điểm từng địa bàn.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an Thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy các đơn vị và cán bộ chiến sĩ tham gia thực hiện Đề án 06 phải xác định công tác cấp căn cước công dân gắn chip là nội dung công tác có tính chiến lược, lâu dài, là cốt lõi trong việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Trong đó, phân công một số nội dung công tác trọng cho các đơn vị như sau: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội rà soát, phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và các đơn vị có liên quan tăng cường nguồn nhân lực, thiết bị hỗ trợ Công an cấp huyện, cấp xã. Công an 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức thực hiện thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân chi tiết cho từng địa bàn, từng đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; rà soát  từng khu phố, từng ô khu vực, đảm bảo người dân nào có tên trong danh sách 100% được thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân…

Phòng Tham mưu

Các tin đã đưa:
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top