Đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ Công tác Đề án 06 Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 Bộ Công an kiểm tra tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 tại Thành phố Hồ Chí Minh


Ngày đăng: 12/06/2022

Sáng ngày 12/6/2022, tại Hội trường Công an Thành phố, Đoàn Công tác của Bộ Công an do đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ Công tác Đề án 06 Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an Thành phố Hồ Chí Minh về đánh giá tình hình, kết quả công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Cùng tham gia Đoàn Công tác có đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ Công tác Đề án 06 Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 Bộ Công an; đồng chí Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an; đại diện các Cục Nghiệp vụ Bộ Công an.

Đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đến dự buổi làm việc còn có đồng chí Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 Thành phố; đại diện Hội đồng nhân dân Thành phố; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 Thành phố; đại diện một số Sở trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.

Về phía Công an Thành phố có đồng chí Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 06 của Công an Thành phố; các đồng chí Phó Giám đốc Công an Thành phố; Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ; Thủ trưởng Công an 21 quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Tại điểm cầu trực tuyến tại Hội trường Công an quận, huyện, thành phố Thủ Đức có dự tham dự  của các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng Ban Chỉ huy Công an quận, huyện, thành phố Thủ Đức và Ban Chỉ huy các đội nghiệp vụ, Trưởng Công an phường, xã, thị trấn trực thuộc.  

Mở đầu buổi làm việc, thay mặt Tổ Công tác thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã quán triệt mục đích, yêu cầu buổi làm việc, đồng thời thông báo một số kết quả đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ nói riêng và của Bộ Công an nói chung; định hướng công tác cần thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 Thành phố, đồng chí Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an Thành phố đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Công an Thành phố đã làm tốt vai trò tham mưu Ban Chỉ đạo triển khai những nội dung về triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn Thành phố. Đến nay các Sở, Ngành, địa phương từ cấp huyện đến cấp xã đã hoàn thành việc ban hành Quyết định thành lập và quy chế hoạt động của Tổ công tác thực hiện Đề án 06, đã triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử; đồng thời, chuẩn bị cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẽ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Đồng chí Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an Thành phố phát biểu tại buổi làm việc

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06, Thành phố Hồ Chí Minh có một số thuận lợi như: Ủy ban nhân dân Thành phố đã triển khai xây dựng Hệ thống thông tin, chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân Thành phố để thực hiện khai thác, chia sẽ dữ liệu trên Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố và vận hành chính thức Cổng dịch vụ công Thành phố; do đó, việc triển khai Đề án 06 gặp nhiều thuận lợi trong việc tiếp cận toàn bộ hạ tầng trung tâm dữ liệu, phần mềm, quản lý hệ thống máy chủ của Thành phố để đáp ứng việc xây dựng dữ liệu chuyên ngành của các Sở, Ban, Ngành, phục vụ công cuộc chuyển đổi số và thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06. Từ hiệu quả của công tác tuyên truyền, đến nay phần lớn người dân Thành phố đã được tiếp cận các tiện ích của căn cước công dân gắn chíp; tỷ lệ người dân tham gia các dịch vụ qua cổng dịch vụ công trực tuyến đã có nhiều chuyển biến tích cực…

Đồng chí Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an Thành phố báo cáo tại buổi làm việc

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, gây ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả, tiến độ thực hiện Đề án 06 như: Cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực chưa thực sự đáp ứng yêu cầu đề ra; tiến độ triển khai cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 4 theo Đề án 06 thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, Ngành Thành phố phụ thuộc phần lớn vào tiến độ triển khai của các Bộ, ngành chủ quản, tuy nhiên một số đơn vị Sở, Ngành chưa nhận được văn bản chỉ đạo của các Bộ, Ngành trực tiếp phụ trách nên chưa triển khai sâu rộng đến các đơn vị trực thuộc cấp huyện…

Từ thực trạng triển khai công tác thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Thành phố, thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 Thành phố đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Bộ Công an và Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 của Thành phố để đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện Đề án 06.

Sau khi nghe đồng chí Phó Giám đốc Công an Thành phố báo cáo, đồng chí Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phát biểu thống nhất hoàn toàn với nội dung báo cáo của Công an Thành phố, đồng thời chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành có liên quan nhanh chóng phối hợp Công an Thành phố thực hiện các nhiệm vụ được phân công để việc triển khai thực hiện Đề án được thuận lợi, đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban nhân dân Quận 6, Quận 12, Công an phường 7 (quận Phú Nhuận) và Công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh đã phát biểu báo cáo tóm tắt những kết quả đã đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06, từ đó đưa ra một số kiến nghị đề xuất với Tổ Công tác để việc thực hiện Đề án được thuận lợi, đạt yêu cầu đề ra.  

Phát biểu chỉ đạo và thay mặt đồng chí Bộ trưởng kết luật buổi làm việc, đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 Bộ Công an nhấn mạnh, tính đến thời điểm hiện tại, Đề án 06 là đề án công nghệ lớn nhất Việt Nam và được triển khai trong bối cảnh chưa từng có tiền lệ, đó là sự bùng phát của đại dịch Covid-19, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của lực lượng Công an làm nòng cốt đã “xuyên dịch”, triển khai thực hiện Đề án này. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh cần đẩy nhanh tiến độ đồng bộ dữ liệu, kết nối giữa các Sở, Ngành có liên quan để phục vụ kịp thời cho việc triển khai thực hiện Đề án, đồng thời cần xác định cụ thể những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện Đề án để cùng nhau tháo gỡ.

Phòng Tham mưu

Các tin đã đưa:
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top