Hội thảo khoa học về “Công tác phòng, chống tội phạm ma túy tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới - Lý luận và thực tiễn”


Ngày đăng: 10/06/2022

Ngày 09/6/2022, tại Hội trường Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã phối hợp với Công an Thành phố tổ chức Hội thảo khoa học về “Công tác phòng, chống tội phạm ma túy tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới - Lý luận và thực tiễn”. Đồng chí Thiếu tướng, Tiến sỹ Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an Thành phố và đồng chí Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thành Phúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đồng chủ trì Hội thảo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học.

Tội phạm về ma túy hiện đang là hiểm họa mang tính chất toàn cầu, do đó đã đang và sẽ được mọi quốc gia quan tâm giải quyết bằng nhiều chính sách, biện pháp khác nhau. Ở Việt Nam, vấn đề phòng, chống tội phạm về ma túy luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo bằng những chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời và được các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng phòng, chống tội phạm về ma túy nhất là lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triển khai thực hiện bằng những hoạt động, biện pháp cụ thể. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm về ma túy hiện nay, để nâng cao hiệu quả đấu tranh đòi hỏi phải không ngừng hoàn thiện về mặt lý luận và thường xuyên có sự đánh giá, tổng kết thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trên phạm vi cả nước nói chung cũng như tại các địa bàn cụ thể nói riêng.

Thực tiễn những năm vừa qua cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa bàn trọng điểm nhất về tội phạm ma túy ở khu vực phía Nam. Tội phạm về ma túy tại địa bàn Thành phố đang có diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn mới, tinh vi, mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn, xuất hiện nhiều tổ chức đường dây hoạt động phạm tội về ma túy có tính chất xuyên quốc gia với sự tham gia của nhiều đối tượng ở trong nước và nước ngoài.

Thực hiện chương trình hành động của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công an, của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố trong thời gian vừa qua đã tiến hành đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy tại địa bàn Thành phố và đạt được những kết quả, thành tích tốt. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy tại địa bàn Thành phố cũng còn có những hạn chế nhất định. Những hạn chế này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau nên cần phải được đánh giá toàn diện để khắc phục và đề ra các giải pháp đấu tranh có hiệu quả.

Mặt khác, trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm về ma túy trong tình hình mới, dưới góc độ nhận thức lý luận cũng đòi hỏi cần phải có sự nhận diện đúng, đầy đủ những vấn đề mới đặt ra trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy để từ đó định hướng, chỉ dẫn đúng đắn nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong thực tiễn công tác đấu tranh đối với tội phạm về ma túy. Trước những đòi hỏi mang tính cấp thiết về cả phương diện lý luận lẫn thực tiễn, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trong tình mới tại địa bàn Thành phố; Trường Đại học Cảnh sát nhân dân phối hợp với Công an Thành phố tổ chức Hội thảo khoa học này để cùng nhau làm sáng tỏ những vấn đề mang tính cấp thiết như đã đề cập ở trên.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn phát biểu tại Hội thảo khoa học.

Qua buổi Hội thảo khoa học, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá làm rõ những vấn đề chính như: Lý luận về công tác phòng, chống tội phạm về ma túy trong tình hình mới; tình hình tội phạm về ma túy tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và những vấn đề mới đặt ra trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy tại địa bàn Thành phố; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma túy trên địa bàn Thành phố và nguyên nhân, điều kiện của tội phạm về ma túy tại địa bàn Thành phố; thực trạng công tác phòng, chống tội phạm về ma túy tại địa bàn Thành phố thời gian qua; quan hệ phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy tại địa bàn Thành phố và những kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy tại địa bàn Thành phố; dự báo tình hình tội phạm về ma túy và kiến nghị, đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm về ma túy tại địa bàn Thành phố trong thời gian tới.

Đây sẽ là tiền đề giúp Công an Thành phố nhận diện đúng, đầy đủ những vấn đề mới đặt ra trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy; từ đó tham mưu các cấp triển khai thực hiện hiệu quả cao nhất trong thực tiễn công tác đấu tranh đối với tội phạm về ma túy. Cũng là cơ sở lý luận, thực tiễn vững chắc để các Trường Cảnh sát nhân dân cập nhật, cải tiến, bổ sung nội dung, đưa vào chương trình giảng dạy về công tác phòng, chống tội phạm ma túy đạt hiệu quả trong thời gian tới./.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Các tin đã đưa:
Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh
To Top