Nghị định về khu vực phòng thủ
Nghị định về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương
Nghị định về phòng thủ dân sự
Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Séc về hợp tác phòng, chống tội phạm.
Nghị định thư thực hiện Hiến chương ASEAN về cơ chế giải quyết tranh chấp.
Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bun-ga-ri về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Li-bê-ri-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ.
LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh

To Top