Thông báo về việc xét tuyển Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Công an nhân dân năm 2015
15/07/2015

Năm 2015, các Học viện, trường Đại học Công an nhân dân không tổ chức thi tuyển, lấy kết quả kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia để xét tuyển; Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo phương thức tiếp nhận và trả Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng I vào các trường Công an nhân dân năm 2015 (đối với thí sinh đạt sơ tuyển vào các trường Công an nhân dân)

Cụ thể như sau:
1. Liên hệ nơi thí sinh nộp hồ sơ dự kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 để nhận Giấy chứng nhận kết quả thi, bao gồm: 01 Chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng I và 03 Giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung.


2. Liên hệ với Công an Quận – Huyện nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú để nhận Phiếu chỉnh sửa thông tin cá nhân và thống kê kết quả điểm thi, kiểm tra, chỉnh sửa (nếu có) thông tin cá nhân (họ tên, giới tính, khu vực ưu tiên, con Cán bộ Công an xã) và điền điểm 03 môn theo khối đã đăng ký xét tuyển vào các trường Công an nhân dân. Thí sinh không chỉnh sửa khối, ngành, trường Cao đẳng, Trung cấp đã đăng ký xét tuyển.


3. Nộp cho Công an nơi sơ tuyển Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng I, Phiếu chỉnh sửa thông tin cá nhân và thống kê kết quả điểm thi và các tài liệu, văn bản pháp lý để chứng thực việc điều chỉnh thông tin cá nhân (nếu có).


4. Thí sinh cần cân nhắc kỹ việc nộp hay không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng I cho Công an nơi sơ tuyển. Sau khi nộp Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng I thí sinh có quyền rút Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng I để nộp cho các trường ngoài ngành trước thời gian Công an thành phố Hồ Chí Minh nộp về các Học viện, trường Đại học Công an nhân dân (trước ngày 08/8/2015). Sau thời gian này thí sinh không được rút Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng I để đảm bảo thực hiện công tác xét tuyển. Những thí sinh rút Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng I sẽ không có tên trong danh sách xét tuyển Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Công an nhân dân năm 2015./.


Phòng PX13

Các tin đã đưa:

Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh

To Top