Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Công an quận 6 tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện chương trình số 09/CTr-BCA-MTTW về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" giai đoạn 2013- 2018
30/10/2018

Ngày 25/10/2018, tại Hội trường Công an quận 6, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Công an quận 6 tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện chương trình số 09/CTr-BCA-MTTW về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" giai đoạn 2013- 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Thảo - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6, đồng chí Nguyễn Thị Kim Trang - Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy quận 6, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 6, đồng chí Phạm Văn Phố - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 6, đồng chí Thượng tá Nguyễn Đăng Hưng - Phó trưởng Công an quận 6.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trung tá Tạ Vũ Hòa – Phó Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an quận 6 báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Chương trình số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 – 2018 trên địa bàn quận 6. Theo đó, trong 05 năm, lực lượng Công an quận 6 và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận 6 cùng các đoàn thể đã phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa phương, bảo đảm an ninh trật tự. Cụ thể: Tổ chức 3.602 buổi với 141.174 lượt người tham gia sinh hoạt tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; qua đó, người dân đã cung cấp 7.149 tin có liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có 3.564 tin có giá trị giúp Công an xử lý, giải quyết 724 vụ. Phối hợp giáo dục, giúp đỡ tiến bộ 834 đối tượng các loại; tổ chức 1.279 cuộc vận động nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên với 74.169 người tham dự; 701 cuộc vận động nhân dân tham gia “Chương trình quốc gia phòng, chống ma tuý” với 52.433 lượt người tham dự; 615 cuộc vận động nhân dân tham gia “Chương trình mục tiêu 3 giảm” với 75.570 người tham dự.

Các đơn vị đã xây dựng, triển khai nhiều mô hình phòng ngừa xã hội, trong đó có một số mô hình hoạt động hiệu quả như: “Đội công tác xã hội tình nguyện”, “Tổ xe ôm tự quản”, “Nhà trọ tự quản”, “Nghiệp đoàn bốc xếp tự quản”, “Tiếng chuông báo trộm”... đã góp phần tích cực vào công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn quận. Tại Hội nghị, các đại biểu cũng tham luận về những nội dung liên quan công tác đảm bảo an ninh trật tự từ đó phân tích những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Thảo – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 6 ghi nhận, đánh giá cao các kết quả đạt được của các đơn vị trong thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị đổi mới, cải tiến phương pháp xây dựng phong trào, đảm bảo các nội dung công tác phong trào được triển khai sâu rộng, có hiệu quả đến các tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình”, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tích cực phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; Tăng cường tuyên truyền về ý thức tự quản, tự phòng của nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với xây dựng phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các khu phố, khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; Duy trì, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản, tự phòng về an ninh trật tự góp phần phòng ngừa xã hội; Triển khai thực hiện hình thức tuyên truyền về an ninh trật tự thông qua mạng xã hội bằng việc tạo nhóm Zalo “Thông tin an ninh trật tự Quận 6” theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 138/Quận; Thực hiện tốt công tác khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến, biểu dương người tốt việc tốt tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo đã trao Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận 6 cho 19 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 – 2018./.

Công an quận 6

Các tin đã đưa:

Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh

To Top