Đảng ủy Công an thành phố Hồ Chí Minh khải giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Phụ nữ"
26/10/2018

Ngày 24/10/2018, tại Hội trường Công an thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an thành phố Hồ Chí Minh khải giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Phụ nữ". Tham gia lớp bồi dưỡng là các cán bộ Hội Phụ nữ ở đơn vị cơ sở được cử đi học nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ công tác phụ nữ, vai trò trách nhiệm của công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được học tập 06 nội dung chuyên đề cơ bản trong tài liệu lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở do Nhà xuất bản chính trị quốc gia ấn hành và cập nhật bổ sung 02 chuyên đề về: Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Triển khai Nghị quyết Đại hội Phụ nữ TW và Thành phố cho Hội Phụ nữ ở cơ sở.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị CATP nêu rõ: Mục đích của lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm nâng cao nhận thức, củng cố lập trường, quan điểm chính trị, giúp các đồng chí làm công tác phụ nữ nắm vững vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội Phụ nữ trong lực lượng CATP; nâng cao khả năng vận dụng một cách sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, đặc biệt là những vấn đề mới được bổ sung liên quan đến công tác phụ nữ sau Đại hội XII của Đảng./.

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị CATP

Các tin đã đưa:

Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh

To Top