Thủ tục đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an quận, huyện

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị đăng ký xe tạm thời tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ sở Công an quận, huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đăng ký xe của Công an quận, huyện.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, Giấy khai đăng ký xe, đối chiếu bản chính hồ sơ xe với bản photocopy.

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số tạm thời.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an quận, huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đăng ký xe của Công an quận, huyện.

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 7 (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu).
+ Bản sao hồ sơ xe theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Cấp ngay biển số tạm thời và giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ;

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các loại mô tô, xe gắn máy phải đăng ký tạm thời theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an quận, huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp biển số tạm thời và giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.

h) Lệ phí:

- Thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 06/9/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
- Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 29/7/2015 về phương án thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) Giấy đăng ký xe kèm biển số phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh; Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 19/08/2015 ban hành mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) Giấy đăng ký xe kèm biển số phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an)

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
- Thông tư số 37/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.
- Thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 06/9/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
- Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 29/7/2015 về phương án thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) Giấy đăng ký xe kèm biển số phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh; Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 19/08/2015 ban hành mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) Giấy đăng ký xe kèm biển số phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.
 

(Đính kèm mẫu tờ khai)

Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh

To Top