Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an quận, huyện

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ sở Công an quận, huyện (cấp huyện) được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đăng ký xe của Công an quận, huyện.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ:

+  Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, tiếp nhận Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe.
+ Thu biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe, in giấy hẹn.

Bước 3: Trả giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Công an quận, huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy hoặc điểm đăng ký xe của Công an quận, huyện.

Thời gian: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe (theo mẫu).
+ Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.
Trường hợp mất giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe phải có đơn trình báo và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật (đối với cá nhân) và công văn đề nghị (đối với tổ chức).
+ Giấy tờ của chủ xe.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ;

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các loại xe đã đăng ký tại Công an quận, huyện (xe theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an).

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an quận, huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số.

h) Lệ phí: Không thu lệ phí.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe (mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an)

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe.
- Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe.
 

(Đính kèm mẫu tờ khai)

Chuyên mục An ninh thành phố Hồ Chí Minh

To Top