Trung thành, Dũng cảm - Mưu trí, Sáng tạo - Vì hạnh phúc nhân dân - Vì bình yên Thành phố
        Đối Tượng Truy Nã Đặc Biệt
Lê Quốc Phong
Năm sinh: 1958
Tội danh: Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
Lê Minh Quang
Năm sinh: 1983
Tội danh: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác
Nguyễn Trọng Vũ
Năm sinh: 1958
Tội danh: Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Đỗ Hồng Châu
Năm sinh: 1977
Tội danh: Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
Trần Hửu Thảo
Năm sinh: 1969
Tội danh: Tội giết người;Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
Lê Văn Hoàng
Năm sinh: 1970
Tội danh: Tội trộm cắp tài sản
Chen Guo-liang
Năm sinh: 1974
Tội danh: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Lâm Văn Phong
Năm sinh: 1969
Tội danh: Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
Nguyễn Minh Trí
Năm sinh: 1985
Tội danh: Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức
Ngô Quang Hạnh
Năm sinh: 1987
Tội danh: Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức
Huỳnh Ngọc Hùng
Năm sinh: 1965
Tội danh: Tội trộm cắp tài sản
Đinh Thị Kiều Oanh
Năm sinh: 1973
Tội danh: Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
Nguyễn Danh Tuấn
Năm sinh: 1970
Tội danh: Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự
Trần Quốc Minh
Năm sinh: 1951
Tội danh: Tội cướp tài sản
Nguyễn Minh Phúc
Năm sinh:
Tội danh: Tội giết người
Đinh Quang Chung
Năm sinh: 1985
Tội danh: Tội giết người
Dương Quốc Hải
Năm sinh: 1970
Tội danh: Tội giết người
Trần Văn Mười
Năm sinh: 1984
Tội danh: Tội giết người
Lê Văn Tịnh
Năm sinh: 1982
Tội danh: Tội gây rối trật tự công cộng
Võ Thụy Ái Khanh
Năm sinh: 1974
Tội danh: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
       Đối Tượng Truy Nã Nam Nữ Tất cả